Jak często kierowcy muszą wykonywać badania okresowe do pracy?

26-06-2023

 

kierowcaBadania dla kierowców są nieodłącznym elementem procedury uzyskania prawa jazdy i utrzymania go w mocy. W Polsce istnieje wiele regulacji prawnych dotyczących przeglądów okresowych, które obowiązują kierowców - zwłaszcza zawodowych.

 

Jakie badania są niezbędne w przypadku kierowców?

Badania dla kierowców dzielą się na różne rodzaje, a ich celem jest sprawdzenie, czy dana osoba spełnia wymagane kryteria zdrowotne do prowadzenia pojazdu. Ogólnie biorąc, podstawowe badania obejmują badanie lekarskie i psychologiczne, które mają na celu ocenę zdolności psychofizycznych kandydata na kierowcę.

W przypadku kierowców zawodowych wymagane są również dodatkowe badania specjalistyczne, takie jak testy słuchu, wzroku oraz sprawności ruchowej. Ponadto kierujący pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony muszą przejść kurs w zakresie pierwszej pomocy medycznej oraz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy.

 

Częstotliwość badań okresowych dla kierowców

W Polsce badania okresowe dla kierowców są obowiązkowe i ich częstotliwość zależy od wieku osoby posiadającej prawo jazdy oraz rodzaju pojazdu, którym się porusza. Dla kierowców poniżej 60. roku życia badania powinny być wykonywane co 5 lat, natomiast dla tych w wieku 60 lat i więcej – co 2 lata. Kierowcy zawodowi, tak jak wspomniano wcześniej, muszą poddawać się dodatkowym badaniom specjalistycznym, które również mają swoje terminy okresowe. Przykładowo, badanie w zakresie słuchu powinno być przeprowadzone co najmniej raz na 5 lat, a badanie wzroku - co najmniej raz na 3 lata. W Świdnicy badania kierowców wykonasz w naszej Poradni POZ.

 

Ważność orzeczeń lekarskich dla kierowców

Orzeczenia lekarskie wydawane po przeprowadzeniu badań dla kierowców mają swoją ważność ograniczoną czasowo. Jeśli badanie zostało wykonane przed ukończeniem 60. roku życia, orzeczenie jest ważne przez 5 lat. Po przekroczeniu tego wieku ważność orzeczenia skraca się do 2 lat. W przypadku kierowców zawodowych, ważność orzeczeń lekarskich związanych z badaniami specjalistycznymi również jest określona czasowo, jednak może się różnić w zależności od konkretnego badania. Na przykład, orzeczenie lekarskie wydane po badaniu słuchu jest ważne przez 5 lat, podczas gdy orzeczenie wydane po badaniu wzroku jest ważne przez 3 lata.