Badania dla kierowców |Świdnica

Zapraszamy serdecznie do naszej poradni w Świdnicy na badania kierowców. Zgodnie z obowiązującym prawem każda osoba, która ubiega się o prawo jazdy, jest zobowiązana do odbycia badania oceniającego zarówno sprawność, jak i predyspozycje do prowadzenia pojazdu.

Badanie kierowców rozpoczynamy od przeprowadzenia wywiadu. Oceniony zostaje ogólny stan zdrowia badanego:

 • narząd wzroku, słuchu i równowagi,
 • układ ruchu,
 • układ sercowo-naczyniowy, oddechowy, nerwowy,
 • stan psychiczny.

Jeśli stwierdzimy jakiekolwiek niepokojące dolegliwości, kierujemy Pacjentów do specjalisty.

Pamiętaj, aby dostarczyć następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości,
 • dokumentację medyczną lub zaświadczenie o stanie zdrowia – w przypadku osób, które chorują przewlekle,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli takim dysponujesz),
 • stare prawo jazdy – w przypadku, gdy chcesz przedłużyć termin ważności,
 • okulary, soczewki bądź aparat słuchowy – w przypadku użytkowania,
 • kartę konsultacji diabetologicznej – dla kierowców chorujących na cukrzycę,
 • kartę konsultacji neurologicznej – dla kierowców chorujących na epilepsję.

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia terminu badania. Przeprowadzamy także badania dla kierowców ze Świebodzic i innych miast w okolicy Świdnicy. Do zobaczenia!

 

Badania dla kandydatów na kierowców w przychodni Kolmed w Świdnicy

Prawo jazdy to dokument, który otwiera przed jego posiadaczem wiele możliwości, ale przede wszystkim niesie za sobą ogromną odpowiedzialność. Zdając egzamin praktyczny i teoretyczny, kandydat udowadnia, że zna przepisy ruchu drogowego i potrafi sprawnie poruszać się na polskich drogach. To jednak nie wystarczy – konieczne jest jeszcze wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań wynikających z jego kondycji zdrowotnej. Badania, które przyszli kierowcy mogą wykonać w naszej przychodni w Świdnicy, mają na celu ocenę zdolności psychofizycznych do prowadzenia pojazdu i wykluczenie czynników ryzyka, mogących przyczynić się do stworzenia zagrożenia na drodze. Badania dla kierowców mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy, bowiem tylko osoba w pełni sprawna fizycznie i psychicznie może szybko i poprawnie reagować na zmieniające się warunki oraz unikać zagrożeń.