uścisk dłoni z lekarzem

Badania pracowników

Badania pracowników | Świdnica

Prowadzisz firmę i zarządzasz zespołem pracowników? Jesteś zatem zobowiązany do wystawienia skierowania na badania pracownicze. Zapraszamy do naszego ośrodka w Świdnicy w celu przeprowadzenia niezbędnej diagnostyki. Pamiętaj o tym, że skierowanie musi zawierać opis stanowiska wraz z rodzajem badania i spisem potencjalnie szkodliwych czynników, które występują w miejscu pracy. Po Twojej stronie leży również pokrycie kosztów wykonanych badań. Po przeprowadzeniu stosownego i szczegółowego wywiadu lekarz medycyny pracy wypisuje orzeczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy. Jeżeli szukasz możliwości realizacji badań pracowniczych w Wałbrzychu lub okolicach, skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści zadbają o zdrowie osób zatrudnionych w Twojej firmie.

 

Jak przygotować się do badań wstępnych w naszej poradni w Świdnicy?

Badania wstępne są podstawowym elementem oceny zdolności pracownika do wykonywania określonych zadań zawodowych. Przed udaniem się na badanie warto zgromadzić dokumentację medyczną dotyczącą wcześniejszych chorób, przewlekłych schorzeń czy przebytych zabiegów operacyjnych, które mogą być istotne w kontekście oceny zdolności do pracy. Lekarz może również zwrócić uwagę na wcześniejsze badania okresowe, wyniki badań laboratoryjnych czy zdjęcia rentgenowskie. Ustalenie z pracodawcą rodzaju wykonywanych czynności zawodowych oraz omówienie środowiska pracy jest niezbędne, ponieważ lekarz medycyny pracy musi ocenić ryzyko zawodowe oraz związek kondycji zdrowotnej z wymaganiami danego stanowiska. Niektóre zawody mogą pociągać za sobą konieczność wykonania dodatkowych badań specjalistycznych, takich jak audiometria czy badanie wzroku.

 

Badania okresowe w Świdnicy

W naszej przychodni w Świdnicy przeprowadzamy badania okresowe pracowników. Zgodnie z obowiązującymi zapisami w Kodeksie Pracy każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę (niezależnie od wykonywanych obowiązków i warunków pracy), jest zobowiązana do regularnego wykonywania badań. Badania okresowe wykonuje się w celu kontroli stanu zdrowia pracownika w trakcie trwania stosunku pracy. Częstotliwość uzgadniana jest indywidualnie, choć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996 r. badań nie należy wykonywać częściej niż raz w roku i nie rzadziej niż co pięć lat. Zazwyczaj badania wykonuje się co 2-4 lata, w zależności od stanowiska pracy i szkodliwych warunków, które mogą występować.