badanie pacjenta stetoskopem

Diagnostyka w fizjoterapii

Odpowiednia diagnostyka w fizjoterapii to klucz do osiągnięcia zadowalających efektów. Nim przygotujemy indywidualny plan ćwiczeń i zabiegów, przeprowadzamy szczegółowy wywiad z Pacjentem, a także dokonujemy diagnostyki aparatu ruchu. Dzięki temu możemy ustalić wstępną diagnozę, a co za tym idzie – sposób leczenia, co stanowi dla naszego zespołu fizjoterapeutów i masażystów punkt wyjścia na drodze do realizacji celów terapeutycznych.

Podczas pierwszej, diagnostycznej wizyty:

  • oceniamy stan Pacjenta,
  • ustalamy jednostkę chorobową i analizujemy dokumentację medyczną Pacjenta,
  • określamy cel usprawniania,
  • dobieramy metody leczenia,
  • przeprowadzamy procedury lecznicze.

 

Dalszy plan leczenia – eliminacji dolegliwości bólowych

W trakcie kolejnych wizyt skupiamy się na eliminacji dolegliwości bólowych, które doskwierają Pacjentowi. Dzięki odpowiednio dobranym metodom leczenia nie tylko eliminujemy ból, ale i pomagamy choremu w powrocie do codziennych aktywności. Liczba wizyt jest ustalana indywidualnie i zależy od jednostki chorobowej oraz zaawansowania dolegliwości bólowych. Pacjent otrzymuje również zestaw ćwiczeń do wykonania w domu, co przyspieszy efekty stosowanej terapii.