Medycyna pracy | Wałbrzych

Jedną z usług oferowanych przez naszą przychodnię mieszkańcom Wałbrzycha i okolic jest medycyna pracy. Ten dział medycyny zajmuje się zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem chorób związanych z pracą zawodową oraz ochroną zdrowia pracowników. Jej głównym celem jest zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy identyfikuje zagrożenia i uczestniczy w dostosowaniu stanowisk pracy oraz wdrażaniu środków ochrony indywidualnej. Serdecznie zapraszamy na badania pracowników, ponieważ odgrywają one istotną rolę w ocenie stanu zdrowia osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie i monitorowaniu wpływu warunków pracy na ich organizm.

 

Diagnostyka w medycynie pracy dla pracowników z Wałbrzycha

W naszej przychodni medycyny pracy do diagnozy pracowników z Wałbrzycha i okolic wykorzystujemy różne narzędzia, które pozwalają ocenić stan zdrowia oraz wykryć ewentualne schorzenia. Niektóre z nich są wymagane przepisami prawa, takie jak badania okresowe czy wstępne, podczas których oceniana jest zdolność do wykonywania konkretnej pracy. Ważnym badaniem jest spirometria, która umożliwia ocenę czynności płuc. Test ten jest wskazany dla osób pracujących w miejscach narażonych na wdychanie szkodliwych pyłów, dymów czy gazów. Dzięki spirometrii można śledzić zmiany w płucach pracowników i szybko reagować na pogorszenie się ich funkcji.

Innym istotnym badaniem jest audiometria, stosowana do oceny słuchu. Osoby przebywające w miejscach o dużym natężeniu hałasu powinny regularnie korzystać z tego badania, aby kontrolować stan swojego słuchu i uniknąć jego nieodwracalnego uszkodzenia. Z kolei dla osób zatrudnionych przy pracy z ekranem monitora niezbędne jest sprawdzenie wzroku, a dla pracowników transportu drogowego – kontrola ciśnienia tętniczego i badanie moczu w celu wykluczenia chorób układu moczowego.