pacjent u lekarza medycyny pracy

Medycyna pracy | Świdnica

Medycyna pracy odpowiada za kontrolę stanu zdrowia pracowników, którzy pracują w danej firmie. Zapraszamy do naszej przychodni w Świdnicy, w której przeprowadzamy szereg badań z zakresu medycyny pracy – w tym badania pracowników czy badania na broń. Dzięki temu nasza oferta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pozostałych Pacjentów, których interesuje nie tylko rehabilitacja czy podstawowa opieka zdrowotna (POZ).

W ramach medycyny pracy wykonujemy następujące badania:

  • badania wstępne, badania okresowe i badania kontrolne,
  • przegląd stanowisk pracy oraz udział w komisjach BHP,
  • badanie kierowców,
  • badania na broń,
  • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
  • badania dla osób ubiegających się o licencję detektywa,
  • badanie dla osób ubiegających się o licencję pracownika zabezpieczenia technicznego,
  • badanie kandydatów do objęcia urzędu sędziego,
  • badanie dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej.

Nasi doświadczeni lekarze medycyny pracy zapewniają odpowiednie podejście do każdego Pacjenta. Zadbamy o to, abyś czuł się komfortowo.

W przypadku badania pracowników z jednego zakładu możliwe jest wcześniejsze umówienie się (potrzebna grupa co najmniej 10 osób).

 

Harmonogram badań z zakresu medycyny pracy w naszej przychodni w Świdnicy

Badania z zakresu medycyny pracy wykonywane są w poniedziałki i środy w godzinach od 15.00 do 18.00 - w kolejności przybycia do przychodni.

 

Okulista poniedziałek i środa 15.00 - 16.00
Neurolog poniedziałek 15.00 - 16.00
Laryngolog poniedziałek 16.00 - 17.00
Psychiatria wtorek godzinę przyjęcia
uzgadniamy telefonicznie
Audiogram poniedziałek i środa 14.30 - 15.30
EKG, spirometria, próba oziębieniowa poniedziałek i środa 15.00 - 18.00
Badania laboratoryjne środa i piątek 7.30 - 9.00
Szybkie testy - cukier, cholesterol w trakcie badania poniedziałek i środa 15.00 - 18.00

 

Psychotesty konieczne dla osób prowadzących służbowo pojazdy wykonuje współpracująca z nami pracownia psychologiczna Psycholog Dawid Suchodolski – Świdnica, ul. Wałbrzyska 8.

 

Lekarze medycyny pracy w komisjach BHP w Świdnicy i okolicach

Nasza przychodnia medycyny pracy realizuje zadania w zakresie przeglądu i oceny stanowisk pracy, co pozwala uzyskać nam informacje użyteczne przy badaniach pracowników. Uczestniczymy również w komisjach BHP przy firmach, czyli organach, których zadaniem jest kontrola warunków pracy, ocenianie projektów zmian środków BHP oraz wspieranie pracodawcy w realizacji obowiązków w zakresie zapewniania pracownikom odpowiednich środków ochrony.

„Kolmed” to przychodnia medycyny pracy, która zaprasza pracowników z takich miast jak: Świdnica, Wałbrzych, Dzierżoniów oraz okolic.

 

Medycyna pracy a choroby zawodowe

Lekarz medycyny pracy odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków pracy dla osób zatrudnionych w danej firmie. Jego zadaniem jest ocena stanu zdrowia pracowników oraz wydawanie orzeczeń o zdolności do pracy. Właściwie przeprowadzone badania profilaktyczne pozwalają na diagnozowanie różnych schorzeń w ich początkowej fazie, co daje większe szanse na efektywne leczenie. Działania lekarza medycyny pracy mają również na celu identyfikację zagrożeń zawodowych oraz opracowanie strategii ich minimalizacji. Współpraca z pracodawcami umożliwia wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które przyczyniają się do zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy pełni także funkcję doradcy dla osób zatrudnionych, udzielając im informacji na temat prawidłowych postaw przy pracy czy technik radzenia sobie ze stresem.

 


USG brzucha

Badania pracowników

badanie kręgosłupa

Pozwolenie na broń