Badania pracowników | Wałbrzych

Nasza oferta skierowana do przedsiębiorców z Wałbrzycha i innych miast w okolicy obejmuje badania pracowników. Odgrywają one istotną rolę w medycynie pracy, ponieważ pozwalają ocenić stan zdrowia osób zatrudnionych w firmie i zidentyfikować ewentualne zagrożenia związane z wykonywanym zawodem. Zarówno badania wstępne, jak i okresowe mają na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz ochronę zdrowia pracowników. Szukając możliwości wykonania badań dla kierowców w Wałbrzychu, zgłoś się do nas! Przeprowadzamy kompleksową diagnostykę, badania kontrolne, specjalistyczne oraz psychotesty. Zakres badań określany jest na podstawie rodzaju stanowiska, na którym dana osoba będzie lub jest zatrudniona.

 

Najważniejsze badania okresowe dla pracowników z Wałbrzycha

Jednym z podstawowych badań jest badanie ogólnolekarskie, mające na celu ocenę stanu zdrowia oraz wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do pracy. Lekarz medycyny pracy sprawdza m.in. ciśnienie tętnicze, ocenia układ ruchu, słuch oraz wzrok, a także analizuje wyniki badań laboratoryjnych. Dodatkowe badania specjalistyczne mogą obejmować m.in. spirometrię, która służy do oceny funkcji płuc lub audiometrię (badanie słuchu). W przypadku pracy w środowisku o podwyższonym ryzyku, obejmującym na przykład kontakt z substancjami toksycznymi czy promieniowaniem, może być również wymagana analiza moczu, krwi czy badania obrazowe. Częstotliwość przeprowadzania badań okresowych zależy od rodzaju wykonywanej pracy oraz występujących czynników ryzyka zawodowego. Zazwyczaj odbywają się one co 2-4 lata, jednak w przypadku pracy związanej z większym ryzykiem mogą być przeprowadzane nawet co rok.