Jak przebiega wizyta u lekarza medycyny pracy?

18-04-2022

 

mierzenie ciśnienia

Rolą lekarza medycyny pracy jest sprawdzenie, czy dana osoba jest zdolna do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku i jest to konieczne również w przypadku zatrudnienia w biurze. Jak taka wizyta wygląda od strony praktycznej?

 

Jaki jest przebieg badań wstępnych?

Osoby, które mają rozpocząć pracę etatową zobligowane do wykonania badań wstępnych. Ich przebieg zależy od stanowiska i czynników ryzyka, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zatrudnionego.

Jeśli na danym stanowisku takie czynniki ryzyka są obiektywnie niewielkie, wówczas wizyta u lekarza medycyny pracy nie powinna trwać dłużej, aniżeli kilkanaście minut. Jej przebieg to przede wszystkim typowy wywiad, a także sprawdzenie, czy stan pacjenta nie wyklucza wykonywania konkretnych obowiązków.

W czasie takiej wizyty konieczne jest udzielenie informacji o:

  • ewentualnych chorobach przewlekłych,
  • przyjmowanych lekach,
  • nałogach,
  • przebytych zabiegach operacyjnych,
  • wypadkach,
  • wadzie wzroku,
  • masie ciała.

Lekarz przeprowadza też proste badania, w tym pomiary ciśnienia krwi, a także osłuchuje klatkę piersiową.

 

Kiedy niezbędny jest szerszy zakres badań?

Jeśli podczas wykonywania obowiązków pracowniczych dana osoba będzie narażona na czynniki mogące doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu, wówczas zakres badań będzie szerszy. Niezbędne mogą być wówczas m.in. badania audiometryczne, neurologiczne, a także laryngologiczne. Z takimi specjalistami można skonsultować się również w naszej placówce, przeprowadzamy bowiem kompleksowe badania z zakresu medycyny pracy.

 

Jak często należy zgłaszać się do lekarza medycyny pracy?

Poza badaniem wstępnym, pracownicy muszą poddawać się też badaniom okresowym. Częstotliwość ich wykonywania zależy przede wszystkim od charakteru stanowiska, przy czym w praktyce nie jest to rzadziej, niż raz na 5 lat. Oczywiście im bardziej destrukcyjne czynniki działające na zdrowie, tym takie badania będą musiały być częstsze.

Jak widać przebieg wizyty u lekarza medycyny pracy może być różny w zależności od stanowiska na które się aplikuje. Zawsze jednak przeprowadzany jest z pacjentem wywiad oraz wykonywane są proste i bezbolesne badania.