Jakie badania muszą przejść przyszli kierowcy?

27-12-2023

 

młody kierowcaZdobywanie prawa jazdy to nie tylko nauka teorii i praktyki, ale także obowiązkowe badania lekarskie. Badania dla kierowców są wymagane, aby upewnić się, że kandydat na kierowcę jest zdolny do bezpiecznego prowadzenia pojazdu. 

 

Badania lekarskie przed egzaminem na prawo jazdy

Przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy, każdy kandydat musi przejść badania lekarskie. Badanie to ma na celu sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia oraz wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Lekarz ocenia m.in. wzrok, słuch, równowagę, koordynację ruchową oraz sprawność układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego. Ponadto, może być wymagane wykonanie badań laboratoryjnych, takich jak morfologia krwi czy poziom glukozy we krwi. Badania dla kierowców w Świdnicy wykonasz w naszej przychodni Kolmed. 

 

Psychotesty – sprawdzenie zdolności psychomotorycznych

Psychotesty są kolejnym obowiązkowym elementem procesu zdobywania prawa jazdy. Testy te mają na celu ocenę zdolności psychomotorycznych kandydata, takich jak reakcja na bodźce, spostrzegawczość czy koncentracja uwagi. W trakcie testów kierowca musi wykazać się odpowiednią koordynacją wzrokowo-ruchową, szybkością reakcji oraz umiejętnością podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych. Wynik psychotestów jest istotny, ponieważ wpływa na ocenę zdolności kandydata do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.

 

Badania okresowe dla posiadaczy prawa jazdy

W Polsce obowiązują także badania okresowe dla kierowców. Mają one na celu monitorowanie stanu zdrowia kierowcy i wykrywanie ewentualnych problemów zdrowotnych, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze. Badania te są wymagane co 5 lat dla osób poniżej 60. roku życia, a dla osób powyżej 60. roku życia – co 2 lata. W trakcie badań okresowych lekarz ocenia m.in. wzrok, słuch, sprawność układu nerwowego i mięśniowo-szkieletowego oraz ogólny stan zdrowia kierowcy.

Podsumowując, badania dla kierowców mają kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa na drogach. Przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy konieczne są badania lekarskie oraz psychotesty, które mają na celu ocenę zdolności kandydata do prowadzenia pojazdu.