Jakie badania trzeba przejść, by uzyskać pozwolenie na broń?

28-06-2023

 

brońPosiadanie broni palnej w Polsce jest ściśle uregulowane i wymaga posiadania odpowiedniego pozwolenia. Procedura ubiegania się o takie pozwolenie jest skomplikowana i wiąże się z koniecznością przejścia wielu badań. Z naszego wpisu dowiesz się, jakie badania medyczne są wymagane dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

 

Badania lekarskie – obowiązkowy element procedury

Pierwszym krokiem w procesie uzyskania pozwolenia na broń są badania lekarskie, które mają na celu ocenę ogólnego stanu zdrowia kandydata oraz wykrycie ewentualnych przeciwwskazań do posiadania broni. W trakcie takich badań lekarz dokonuje oceny psychologicznej kandydata, sprawdza jego zdolność do radzenia sobie ze stresem oraz ewentualne skłonności do agresji. Ponadto, lekarz prowadzi wywiad dotyczący historii chorób somatycznych i psychicznych oraz przeprowadza testy sprawdzające funkcjonowanie narządów wzroku, słuchu i układu ruchu. Wykonane badania na broń muszą być aktualne – ważność wynosi zazwyczaj dwa lata od dnia ich przeprowadzenia.

Osoby zainteresowane ze Świdnicy, Dzierżoniowa, Wałbrzycha badania na broń mogą wykonać w naszej przychodni - zapraszamy.

 

Badanie psychiatryczne – kluczowa ocena zdolności psychicznych

Kolejnym etapem w procesie uzyskania pozwolenia na broń jest badanie psychiatryczne. Jego celem jest ocena zdolności psychicznych kandydata do odpowiedzialnego posiadania i używania broni palnej. W trakcie tego badania psychiatra prowadzi wywiad oraz bada kondycję psychiczną osoby, zwracając szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z zaburzeń psychicznych, uzależnień czy niekontrolowanych zachowań agresywnych. Psychiatra musi również ocenić, czy kandydat nie stanowi zagrożenia dla siebie ani innych osób. Wynik badania psychiatrycznego jest ważny przez okres trzech lat od jego przeprowadzenia i stanowi jeden z warunków koniecznych do uzyskania pozwolenia na broń.

Podsumowując, w procesie ubiegania się o pozwolenie na broń kluczowe są badania lekarskie, psychiatryczne oraz zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności praktyczne. Dopełnienie tych formalności stanowi podstawę do uzyskania uprawnień do posiadania broni palnej na terenie kraju.