Jakie badania trzeba wykonać do pozwolenia na broń?

21-04-2022

 

czarny pistolet

Bezpieczeństwo broni palnej ma najwyższy priorytet. Dlatego nie może ona trafiać w przypadkowe ręce. Rodzaj wymaganych testów zależy od miejsca zamieszkania, rodzaju broni palnej i innych czynników. Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby zdawać wszelkie niezbędne testy, aby używanie broni palnej było zawsze bezpieczne.

 

Jakie warunki trzeba spełnić i jakie przejść badania?

Musisz zdać praktyczny egzamin strzelecki. Jest to pierwsza czynność, którą należy wykonać, a jej wynik jest podstawą do zaliczenia egzaminu pisemnego. Badanie lekarskie stwierdzające, że kandydat nie cierpi na żadną chorobę ani nie jest niepełnosprawny, która czyniłaby go niebezpiecznym dla ogółu społeczeństwa. Wymagane są kompetencje lekarza psychiatry. Psychiatra nie powinien być spokrewniony z posiadaczem broni i musi przedstawić swoje sprawozdanie w oryginale, opatrzone pieczęcią komisji lekarskiej na oficjalnym papierze firmowym, z pieczęcią i podpisem.

W każdym kraju obowiązują nieco inne przepisy dotyczące broni palnej. Pewne jest jednak, że podstawą do wydania takiego pozwolenia jest uzyskanie pozytywnej opinii psychiatrycznej. Osoba posługująca się bronią nie powinna bowiem stanowić zagrożenia dla otoczenia i samej siebie. Warto więc zacząć właśnie od tej kwestii, jeśli z różnych przyczyn chcemy starać się o to, aby posiadać określoną broń w domu.

 

Czy każdy musi przechodzić badania?

Tak takie badania psychologiczne i psychiatryczne są konieczne jeśli chcemy uzyskać dostęp do broni zarówno jako osoba prywatna, jak i dla przedstawicieli służb. Wynika to ze względów bezpieczeństwa, dlatego w ten sposób ograniczono możliwość zakupu i posiadania broni. Po wizycie u specjalisty dowiemy się, czy kwalifikujemy się do grupy osób, które mogą ubiegać się o broń. Pamiętajmy bowiem, że w niewłaściwych rękach może ona stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia również postronnych osób. Czasem jednak istotnie jest skuteczną formą ochrony siebie i swojego majątku. Wówczas jej posiadanie wydaje się uzasadnione.