Kiedy wykonuje się badania wstępne dla kierowców?

20-04-2022

 

pani ustawiająca lusterko w aucie

Badania lekarskie kierowców są konieczne i każda osoba chcąca pracować na tym stanowisku będzie miało obowiązek ich regularnego przechodzenia. Ich celem jest stwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy. Wyróżniamy kilka rodzajów takich badań. Jakie znaczenie mają wstępne i kiedy należy je wykonać?

 

Badania wstępne kierowców – co musisz o nich wiedzieć?

Badanie wstępne kierowców wykonywane są przez lekarza medycyny pracy, z którym pracodawca jest związany umową. Muszą one zostać przeprowadzone u każdej osoby, która chce podjąć pracę w charakterze kierowcy, stanowią istotny element związany z przyjęciem do pracy. Jeśli więc znajdujemy zatrudnienie na takim stanowisku, to pracodawca kieruje nas do odpowiedniej przychodni na badania lekarskie, z których musimy przedłożyć mu odpowiednie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do realizowania danego zawodu.

Jak od większości zasad, tak i tutaj można znaleźć wyjątki. Stanowią je osoby, które są ponownie zatrudniane u tego samego pracodawcy, jeśli podejmują pracę na tym samym stanowisku, z identycznymi warunkami. Natomiast kolejna umowa została zawarta bezpośrednio po tym, jak poprzednia została rozwiązana lub wygasła. W takiej sytuacji pracownik nie musi wykonywać nowych badań wstępnych, będzie tylko podlegał kolejnym badaniom okresowym według wydanego przez lekarza zaświadczenia lub kontrolnym jeśli pojawi się taka konieczność.

 

Dlaczego regularne wykonywanie badań przez kierowców ma tak duże znaczenie?

Kierowcy zawodowi, ale również prywatni, wyjeżdżając na drogi stają się uczestnikami ruchu i swoimi działaniami odpowiadają za życie własne i innych osób. Właśnie dlatego każdy kandydat na kierowcę, ubiegający się o wydanie prawa jazdy musi przejść odpowiednie badania lekarskie, które określą jego zdolność do prowadzenia pojazdów. To również są badania wstępne. Ich znaczenie jest niebagatelne, gdyż niektóre problemy zdrowotne mogą decydować o życiu lub śmierci wielu osób, a w niektórych przypadkach doprowadzić np. do trwałego kalectwa. Z pewnością nie każdy powinien siadać za kierownicą, a badania lekarskie mają wskazać takie osoby.